Wymagania edukacyjne z informatyki-klasa IV,V,VII,VIII 
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych-klasa VI
Wymagania edukacyjne z historii-klasa IV
Wymagania edukacyjne z historii-klasa V
Wymagania edukacyjne z historii-klasa VI
Wymagania edukacyjne z historii-klasa VII
Wymagania edukacyjne z historii-klasa VIII
Wymagania edukacyjne z religii-kl. I-III
Wymagania edukacyjne z religii-kl.IV-VIII
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych-klasy IV-VI
Wymagania edukacyjne z przyrody-klasa IV
Wymagania edukacyjne z biologii-klasa V
Wymagania edukacyjne z przyrody-klasa VI
Wymagania edukacyjne z biologii-klasa VII
Wymagania edukacyjne z biologii-klasa VIII
Wymagania edukacyjne z geografii-klasa V
Wymagania edukacyjne z geografii-klasa VII
Wymagania edukacyjne z geografii-klasa VIII
Wymagania edukacyjne z matematyki-klasa IV
Wymagania edukacyjne z matematyki-klasa V
Wymagania edukacyjne z matematyki-klasa VI
Wymagania edukacyjne z matematyki-klasa VII
Wymagania edukacyjne z matematyki-klasa VIII
Wymagania edukacyjne z j.polskiego-klasa IV
Wymagania edukacyjne z j.polskiego-klasa V
Wymagania edukacyjne z j.polskiego-klasa VI
Wymagania edukacyjne z j.polskiego-klasa VII
Wymagania edukacyjne z j.polskiego-klasa VIII
Wymagania edukacyjne z j.angielskiego-klasa I
Wymagania edukacyjne z j.angielskiego-klasa II
Wymagania edukacyjne z j.angielskiego-klasa IV
Wymagania edukacyjne z j.angielskiego-klasa V
Wymagania edukacyjne z j.angielskiego-klasa VI
Wymagania edukacyjne z j.angielskiego-klasa VII
Wymagania edukacyjne z j.angielskiego-klasa VIII
Wymagania edukacyjne z j.hiszpańskiego-klasa VII i VIII 
Wymagania edukacyjne z chemii-klasa VII
Wymagania edukacyjne z chemii-klasa VIII
Wymagania edukacyjne-klasa I
Wymagania edukacyjne-klasy II i III
Wymagania edukacyjne z plastyki
Wymagania edukacyjne-klasa II
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego