Historia szkoły


HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

 

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1957/1958, ale dopiero od marca 1958 roku w swojej aktualnej siedzibie. Jej pierwszym kierownikiem został pan Franciszek Parlak.  

W kolejnym roku ster szkoły przejął pan Stanisław Pater. W tym okresie rozpoczęły swoją działalność pierwsze koła zainteresowań, m.in.: koło akordeonistów, haftu ludowego, krajoznawczo – turystyczne, modelarskie... Szkoła nie posiadała jeszcze sali gimnastycznej ani szatni, brakowało wyposażenia w pracowniach przedmiotowych. Wzrastała natomiast liczba uczniów. W I okresie roku1964/65 było ich aż 1701 ( 43 oddziały, nauka odbywała się na 4 zmiany do godz. 20.00). W 10 – lecie swojego powstania Szkoła otrzymała imię Stefana Żeromskiego - pisarza, który stworzył wizję szklanych domów w niepodległej Polsce. Szklane Domy powstały tu, gdzie stoi nasza szkoła, w Nowej Hucie.  

 Lata 1973 – 1991, to okres, gdy na czele szkoły stała pani dyrektor Józefa Jacaszek. W latach siedemdziesiątych w szkole działał Samorząd Szkolny, Szkolna Kasa Oszczędności, ZHP...Powstała szkolna Izba Pamięci Narodowej. Wdrożony został nowy program z matematyki, języka polskiego dla klas pierwszych. Uczniowie brali udział w akcjach charytatywnych. Lata osiemdziesiąte, to zorganizowanie reedukacji, liczne konkursy, pierwszy komputer w szkole. 

W 1991, roku Rada Pedagogiczna dokonała wyboru pani Urszuli Podobińskiej na dyrektora szkoły. Lata dziewięćdziesiąte to okres wielu ważnych wydarzeń: został zatwierdzony Statut Szkoły. Odbyły się konkursy przedmiotowe, /65 Festiwal 13 uśmiechów, „Dni Europejskie”. Uczniowie brali udział w Meetingu Młodych Ekologów. Utalentowana uczennica Kasia Mentel otrzymała Stypendium z rąk pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. Jej prace plastyczne prezentowane były na wielu wystawach. Otrzymała też 03 001 wiele nagród i wyróżnień. W latach 1999-2001 odbyły się konkursy dotyczące Nowej Huty, Turniej Klas Czwartych, rozpoczął też działalność Festiwal Małych Form Teatralnych.

I czasy najnowsze. W roku szkolnym 2001/2002 dyrektorem szkoły zostaje pani Anna Mroczkowska.

Pracownia komputerowa zostaje podłączona do Internetu. 

Zdobywamy laury: nasz uczeń uzyskuje 3 miejsce w województwie w konkursie matematycznym „Mat 2002”, świetlica zajmuje I miejsce w Artystycznym Przeglądzie Świetlic, drużyna chłopców z V klas zdobywa mistrzostwo w Krakowskiej Lidze Minikoszykówki oraz I i II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Minikoszykówki na Słowacji. 

W październiku 2002 r. szkoła uroczyście obchodzi Jubileusz 45 – lecia.

Od grudnia 2002 roku uczniowie klas 0-6 przygotowują dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 przy ulicy Ptaszyckiego 9 program związany z Orszakiem Mikołajkowym, gdzie w uroczysty sposób obdarowują uczniów szkoły prezentami wykonanymi własnoręcznie. Jednocześnie uczniowie naszej szkoły uczestniczą we wspólnym graniu i śpiewaniu kolęd.

W tym też roku przystępujemy do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. W październiku 2003 r. uzyskujemy tytuł „Szkoły z klasą”.

Od tego samego roku Samorząd Uczniowski zaczyna wydawać biuletyn „Nasza Buda”, który obecnie nosi nazwę „W naszej szkole...”.

W związku z decyzją o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej klasy III - VI przygotowują prezentacje wylosowanych krajów unijnych w ramach konkursu: „Dni Krajów Europejskich”. Zapoznają koleżanki i kolegów zarówno z informacjami na temat położenia geograficznego, polityki, historii, kultury przedstawianych krajów, jak i z rozmaitymi 65 ciekawostkami, także kulinarnymi.

Uczeń klasy VI zostaje finalistą wojewódzkiego etapu Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego.

Bardzo popularny w szkole staje się tenis stołowy. Dziewczęta zdobywają I miejsce w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Nowej Huty, II miejsce w Turnieju o Mistrzostwo Krakowa. Również punktowane miejsca uzyskują nasi uczniowie w Indywidualnym Turnieju o Mistrzostwo Nowej Huty i Mistrzostwo Krakowa.

Jak co roku uczniowie biorą udział w: akcji Sprzątanie Świata, pierwszoklasiści przystępują do uroczystego Ślubowania, odbywają się imprezy andrzejkowe, Wigilie, Turniej Integracyjny Klas Czwartych, bale karnawałowe, kolejny Festiwal Małych Form Teatralnych, Święto Szkoły.

W szkole zostały wyremontowane sale lekcyjne. Każda klasa uczy się we własnej sali. Wydzielono pracownię informatyczną i przyrodniczą. W szkole powstała także sala teatralna. Dzięki staraniom rodziców zakupiono komputer do biblioteki szkolnej.

Uczniowie biorą udział w akcjach: „Góra Grosza”, „Wigilia dla zwierzaka”, „Pola Nadziei”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”...

Uczniowie od I klasy uczą się języka angielskiego i posługiwania się komputerem. W szkole działa wiele kół zainteresowań, odbywają się konkursy, lekcje historyczne i muzealne, wyjścia do teatru i kina, wyjazdy na „Zielone Szkoły” i wycieczki krajoznawcze itp.

Aktywnie współpracujemy ze Szkołą Specjalną z ul. Ptaszyckiego – organizujemy wspólne turnieje, spotkania mikołajkowe i świąteczne.

Jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły 88.

W październiku 2005 r prezentujemy się podczas I Nowohuckich Targów Edukacyjnych. W tym samym roku nasz szkolny OMNIBUS,  konkurs wiedzy ogólnej dla klas IV-VI , staje się konkursem międzyszkolnym i cieszy się dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli.

Po raz pierwszy też w naszej szkole organizowany jest Międzyszkolny Konkurs Regionalny ”Krak” dla uczniów z klas III.

50 uczniów klas IV-VI uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez szkołę tańca z Anglii – „Tower Hamlets Schools”.

Uczennica klasy VI  Marta Wojakowska zostaje laureatką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.

W czerwcu 2005 roku szkoła bierze udział w V Wielkiej Paradzie Smoków, zorganizowanej przez teatr Groteska. Prezentujemy smoka wykonanego przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

1 września 2005 r. grono uczniów powiększa się o oddział „Zerówkowiczów”. Przedstawiciele uczniów i nauczycieli biorą udział w uroczystości z okazji obchodów 25-lecia „Solidarności”.

Grupa dzieci z klas IV-Vi po raz pierwszy bierze udział w „9 Targach Książki w Krakowie”. Uczniowie prezentują tam swoje poetyckie kolaże.

W listopadzie 2005 r. rozpoczynamy współpracę z pięcioma szkołami z Anglii, Szkocji, Danii, Niemiec i Estonii w ramach międzynarodowego programu „Sokrates Comenius 1”. Pani dyrektor Anna Mroczkowska z koordynatorem programu panią Olgą Nowaczyk jadą do Edynburga i Doncaster na pierwsze spotkanie pięciu szkół. Realizujemy projekt „Dziecięcy przewodnik DVD po naszej Metropolii”.

Uczennice z klasy IVa zajmują II miejsce w konkursie „Szopka krakowska z elementami Nowej Huty”, organizowanym przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.

W styczniu 2006r. szkoła  bierze udział w II Nowohuckich Targach Edukacyjnych.

31 stycznia otrzymujemy komputer w wyniku udziału w akcji organizowanej przez „Głos – Tygodnik Nowohucki” oraz Fundację im. A Urbańczyka.

Na przełomie stycznia i lutego 2006 roku delegacja uczniów pod opieką dwóch nauczycieli jedzie w odwiedziny do Danii w ramach programu „Sokrates Comenius”.

Jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Polskiej.

Zdobywamy I miejsce w Turnieju Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 50.

W marcu 2006r. gościmy biskupa Jana Zająca wizytującego parafię Matki Boskiej Częstochowskiej na os. Szklane Domy.

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II uczniowie klas piątych udają się na Błonia Krakowskie, by upamiętnić pielgrzymki papieskie.

W kwietniu 2006r. gościmy dyrektorów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Szkocji, Anglii, Danii, Estonii i Niemczech.

Zajmujemy I, II i III miejsce w XV Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Fair Play.

Uczennica klasy V Małgorzata Łuszczkiewicz otrzymuje nagrodę I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

Dzieci ze świetlicy zajmują I miejsce w IX Przeglądzie Artystycznym Świetlic Szkolnych Osiedlowych Domów Kultury.

Uczniowie klas IV-Vi kolejny raz uczestniczą w zajęciach warsztatowych i przygotowują występ w NCK pod kierunkiem trenerów z „Tower Hamlets Schools” z Londynu.

Rok szkolny 2006/2007. Dyrektorem nadal jest pani Anna Mroczkowska. Dzięki licznym remontom szkoła nabiera blasku, staje się ciepła i kolorowa. Jedna z klas pierwszych staje się klasą sportową o profilu – gimnastyka sportowa.

W Młodzieżowych Mistrzostwach Kolarskich organizowanych pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, UMK – Dzielnicy XVIII nasi uczniowie zdobywają I, II i III miejsce.

W 2007r. w szkole organizowana jest po raz drugi akcja „Zima w mieście”. Uczniowie klas I-IV w urozmaicony sposób spędzają tydzień ferii zimowych.

Po raz kolejny prezentujemy się na Nowohuckich Targach Edukacyjnych.

Klasy IV-Vi biorą udział w lekcjach prowadzonych przez hodowcę egzotycznych płazów i gadów.

Szkoła organizuje III Międzyszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej. Kolejny raz odbywa się również Międzyszkolny Konkurs OMNIBUS. Uczniowie biorą udział w Sejmiku Ekologicznym w SP 105.

Tradycyjnie w szkole odbywa się Święto Szkoły, podczas którego dzieci ze swoimi rodzinami uczestniczą w zawodach sportowych, kiermaszu ekologicznym, loterii fantowej i innych atrakcyjnych zajęciach.

Uczeń klasy I Karol Sasnal zostaje zwycięzcą ligi gimnastycznej w Krakowie, trzykrotnym mistrzem Krakowa w finałach na poszczególnych przyrządach oraz zdobywcą brązowego medalu.

W czerwcu szkoła zdobywa Puchar Kuratora Oświaty w Młodzieżowych Mistrzostwach Kolarskich Krakowa.

Uczeń klasy II Beniamin Szybiak otrzymuje nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Stary Kraków na Nowej Widokówce” ( w ramach programu obchodów 750-lecia lokacji Krakowa).

49 uczniów naszej szkoły wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymuje pamiątkowe srebrne tarcze z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły. 

Rok szkolny 2007/2008

„Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam, oczy mam pełne łez…” (J. Tuwim)

To szczególny rok dla naszej szkoły – świętujemy Jubileusz 50-lecia. W październiku odbywa się Konkurs Wiedzy o Szkole i Patronie. Gościmy dawnych pracowników szkoły, organizujemy liczne wystawy, wydajemy  monografię „Sięgnij do wspomnień…”. Główna uroczystość ma miejsce w  Teatrze Ludowym, potem w murach szkoły wspominamy jej dzieje. To niezapomniane chwile.

W listopadzie otrzymujemy Certyfikat „Małopolska Sieć Szkół Promujących  Zdrowie”.

Szkoła bierze udział w Wigilii „Nie jesteś sam – Nowa Huta, Wigilia 2007”.

Uczniowie uczestniczą w spotkaniu z krakowską pisarką Ewą Stradtmuller i rysownikiem Łukaszem Zebdyrą.

Zdobywamy III miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Województwa Małopolskiego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

W lutym 2008 r. nasi koszykarze zostają Mistrzami Krakowa, a w marcu zdobywają Mistrzostwo Województwa Małopolskiego.

Delegacja nauczycieli naszej szkoły odwiedziła Edynburg w Szkocji w ramach programu Sokrates Comenius.

Uczennica klasy VI Dorota Żak zostaje laureatką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.

Rok szkolny 2008/2009. We wrześniu uczestniczymy w Międzynarodowym Drużynowym Torze Przeszkód z okazji otwarcia sklepu Decathlon i zdobywamy I miejsce.

Od wielu lat współpracujemy z PCK. W grudniu odbywa się spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi po hasłem „Jedna Kropla Krwi, a znaczy tak wiele”. Nasi uczniowie zostają nagrodzeni za udział w konkursie.

W styczniu nasza absolwentka Dorota Żak – ubiegłoroczna laureatka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego i jej opiekunka Małgorzata Kamińska-Nowak otrzymują nagrody przyznane przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Zdobywamy I i III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Dzielnicy XVIII z okazji 60-lecia Nowej Huty.

W szkole odbywają się zajęcia pokazujące, jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadziły je dwie nauczycielki naszej szkoły.

Realizowaliśmy projekt „60 lat Nowej Huty”, w ramach którego uczniowie układali wiersze, śpiewali piosenki, rozmawiali z najstarszymi i zasłużonymi mieszkańcami dzielnicy, pisali wspomnienia, projektowali nowe osiedla.

Rok szkolny 2009/2010 . Przedstawiciele szkoły uczestniczą w obchodach 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 20-lecia Polskiej Akademii Olimpijskiej.

Uczeń klasy IIIa Radosław Morek zajmuje I miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora SP 85.

W lutym gościmy w naszej szkole ks. Biskupa Antoniego Długosza – były wspólne tańce, piosenki, rozmowy.

Zdobywamy I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej organizowanym przez Com – Com Zone w Krakowie.

W kwietniu uczniowie klasy V b – Izabela Morek, Nikola Miś, Aleksander Krawiec oraz Beniamin Szybik zajmują I miejsce w Turnieju Wiedzy o Środowisku za prezentację „Nasz model gospodarowania odpadami”. Nagrodą główną był wyjazd do ekospalarni w Wiedniu w Austrii. Turniej był zwieńczeniem całorocznego projektu „Czysty Kraków 2049”. do którego krakowskie szkoły zaprosiła Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida na os. Górali.

Natalia Tokarska z klasy VI otrzymuje nagrodę za potrawę „Pomarańczowa Niespodzianka” w ramach projektu „Zdrowo żyję, zdrowo jem” organizowanego przez Wydział Edukacji UMK.

W roku szkolnym 2010/2011 otrzymujemy Certyfikat „Trzymaj formę” w ramach uczestnictwa w programie edukacyjnym dotyczącym prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

Przystępujemy do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa w Internecie.

23 września kurator oświaty w Krakowie wręcza nam Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

„Więcej miejsca do uprawiania sportu!” – rusza budowa boiska wielofunkcyjnego.

Bierzemy udział w finale Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. W styczniu Radosław Morek z IV b został srebrnym medalistą w Tenisie Stołowym w Kategorii Żaków  w Słopnicach.

W kwietniu naszą szkołę odwiedza prezydent Krakowa  Jacek Majchrowski – ogląda prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego.

Zajmujemy III miejsce w Mistrzostwach Małopolski w Minikoszykówce Chłopców.

Uczennice klas V - Gabriela Marat, Karolina Matlęga i Patrycja Wrona zajmują I miejsce w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Akademia Młodych Matematyków”.