Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Krall

Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków

Adres mailowy – [email protected]ow.pl