Rada RodzicówPrzewodniczący: Pani Anna Wilk

V-ce Przewodniczący: Pan Marcin Baniak

Skarbnik: Pani Małgorzata Wolak

Sekretarz: Pan Michał Urbański

Członek: Pani Elżbieta Kłyż

Członek: Pani Dominika PałacKonto Rady Rodziców 

Bank PKO S.A

521240 4588 1111 0010 4787 3703


Adres mailowy: [email protected]