Rada RodzicówPrzewodniczący: Pani Dominika Pałac

V-ce Przewodniczący: Pan Marcin Baniak

Sekretarz: Pani Anna Wilk

Skarbnik: Pani Małgorzata Wolak


Konto Rady Rodziców 

Bank PKO S.A

521240 4588 1111 0010 4787 3703


Adres mailowy: [email protected]