Godziny pracy biblioteki w roku szkonym 2020/2021
Pani Iwona Sołtysik

Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 8.00-14.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 8.00-14.00