Godziny pracy biblioteki w roku szkonym 2018/2019
Pani Iwona Sołtysik

Poniedziałek 8.30-14.30
Wtorek 8.30-14.30
Czwartek 8.30-14.30
Piątek 8.30-14.30