Dyrektor Szkoły

mgr Anna  Mroczkowska


Dyżur  dla rodziców:

środa 14.30 – 16.00


Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr  Dorota  Staniszewska


Dyżur  dla rodziców:

wtorek 16.00 – 17.00