Dyrektor Szkoły

mgr Anna  Mroczkowska


Dyżur  dla rodziców:

wtorek 15.00 – 16.00

(po wcześniejszym umówieniu)


Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr  Andrzej Krzyżok


Dyżur  dla rodziców:

środa 15.00 – 16.00

(po wcześniejszym umówieniu)