SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA: Julia Sosenko 7c
ZASTĘPCY: Dawid Kuś 6b, Emilia Pałac 8a
OPIEKUNOWIE: Sylwia Jagielska, Anna Kotula-Dziechciarz, Joanna Mielniczuk