Szkoła Podstawowa nr 88  
im.Stefana Żeromskiego w Krakowie

os.Szklane Domy 2
31-972 Kraków
Telefon/Fax: 12 644 17 23
Adres e-mail: [email protected]