Aktualności

bądź na bieżąco z informacjami z naszje szkoły

09/04/2019


 Żywe Muzeum Obwarzanka

5 kwietnia klasa 4c uczestniczyła w warsztatach na temat krakowskiego obwarzanka. W kameralnym Żywym Muzeum Obwarzanka przy Starym Kleparzu uczniowie dowiedzieli się, ile lat liczy sobie tradycja wypieku tego przysmaku (600 lat!), jak to wyglądało dawniej, jak się piecze obwarzanki dziś i w jakiej ilości dziennie oraz kto z władców Polski był zadeklarowanym smakoszem obwarzanków! Oczywiście każdy musiał upiec własny obwarzanek. Na koniec poznaliśmy metodę na odróżnianie oryginału od podróbek... Obwarzanki udały się palce lizać!

05/04/2019
Szanowni Państwo
Proszę o zapoznanie się z treścią listu Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego
29/03/2019


PROJEKT „Powiedz NIE Przemocy”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Powiedz NIE Przemocy” organizowanego przez Komisariat VIII Policji w Krakowie i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Projekt ma na celu zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym obywatelskim, rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności społecznych, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Jednym z działań w ramach projektu były spotkania uczniów klas VII i VIII z policjantem z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII. Spotkania te odbyły się w dniach 6 i 8 lutego br. Poruszone zostały wówczas tematy dot. odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. Nauczyciele natomiast dnia 19.02.2019 r. uczestniczyli w szkoleniu nt. „Przemocy rówieśniczej w szkole i cyberprzestrzeni” w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida. We wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzają warsztaty dotyczące reagowania na przemoc oraz alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego jako profilaktyki niewłaściwych zachowań. Uczniowie klas starszych przygotowują spot promujący przeciwdziałanie przemocy, który będzie oceniany w ramach konkursu międzyszkolnego.

28/03/2019


W dniu 28 marca uczniowie 6b i 6c przygotowali apel pn.: "Efekt cieplarniany i skutki jego nasilenia”, podczas którego poprzez prezentację, film, transparenty i ulotki starali się odpowiedzieć na pytania: jak powstaje efekt cieplarniany, jakie zmiany w środowisku przyrodniczym powoduje globalne ocieplenie oraz jakie działania my – społeczność szkolna możemy na co dzień podejmować aby wpłynąć na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenia zużycia energii. 
Apel jest częścią akcji informacyjnej w ramach projektu Pracowni Animacji Ekologicznej O.K. im. C. K. Norwida „O ociepleniu klimatu - rozmowy w kontekście”. Aby przybliżyć temat globalnego ocieplenia społeczności szkolnej uczniowie grupy projektowej rozpoczęli od zdobycia wiedzy na przygotowanych w ramach programu wykładach. Następnie wykonali gazetki ścienne o oszczędzaniu energii elektrycznej, skutkach zdrowotnych wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, przeprowadzili happening z transparentami i ulotkami. Planowane są jeszcze: przedstawienie prezentacji na g.wychowawczych klas piątych i ósmych, przeprowadzenie sondy i nagranie filmu.

23/03/2019
21.03.2019 nasi uczniowie i nauczyciele powitali pierwszy dzień wiosny w kolorowych skarpetkach i skarpetach nie do pary. Przyozdobiliśmy się też tak dlatego, bo jest to Światowy Dzień Ludzi z Zespołem Downa i chcieliśmy go uhonorować.18/03/2019


DORADZTWO ZAWODOWE

Przed uczniami klas 8 trudne wybory, a wcześniej egzamin ósmoklasisty!

Chcąc ułatwić podjęcie decyzji co do wyboru szkoły ponadpodstawowej uczniowie

w 2 okresie uczestniczyli w:

  1. XI Prezentacjach Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych, których organizatorem był Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6 w Krakowie. Targi odbyły się 28 lutego 2018 roku w godz. 8.00-14.00. Adresowane były do uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych, którzy niedługo staną przed wyborem szkoły średniej;
  2. w V edycji wydarzenia promującego szkolnictwo zawodowe, jakim był KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW, od 11-15 marca. Było to wydarzenia wspierające uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia. Uczniowie z naszej szkoły odwiedzili:

·       Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 

·       Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych

·       Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 

·       Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2,

·       Zespół Szkół Energetycznych

·       Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1