Aktualności

bądź na bieżąco z informacjami z naszje szkoły

19/11/2019


Nauczyciele naszej szkoły należącej do sieci szkół Edukacji Globalnej poruszają na zajęciach tematy, skupione na Celach Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku w Tygodniu Edukacji Globalnej skupiamy się m.in. na 13 celu - DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU. Zachęcamy całą społeczność szkolną do zagłębienia się w tematykę edukacji globalnej. MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE.

18/11/201914.11.2019 w ogólnopolski Dzień Seniora, zanieśliśmy naszym sąsiadom Seniorom 60+ pięknie wykonane przez dzieci ze świetlicy jeżyki, upieczone przez uczniów ciasta i złożyliśmy serdeczne życzenia. Sprawiliśmy dużo radości Im i sobie, bo gdy się dzielisz, radość się mnoży. Na koniec,puściliśmy filmik o naszej szkole"A TO MY" i został on dobrze przyjęty.


09/11/2019


8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku niepodległośi po 123 latach zaborów. Dzień Niepodległości swiętowały również klasy 1-3. Podczas występu dzieci z klasy 1b i 3b, recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, ale także te tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny. Wszystkie klasy pięknie śpiewały piosenki i pieśni patriotyczne. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszej szkole i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.


08/11/2019W ostatnim tygodniu października naszą szkołę odwiedziło ponad 100 przedszkolaków z sąsiadujących przedszkoli. Razem z uczniami z edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w zabawach ruchowych poprowadzonych przez pana Marcina Kaźmierczaka. Spotkanie miało charakter integracyjny i sportowy, a dzieci z najstarszych grup przedszkolnych mogły poczuć się przez chwilę jak uczniowie naszej szkoły. Współpraca z przedszkolami została zrealizowana w ramach projektu „Jaka jesteś szkoło”.

06/11/2019


Koło geograficzne

Nasi uczniowie w ramach zajęć koła geograficznego wykonywali ćwiczenia na globusie indukcyjnym. Globusy indukcyjne wykorzystaliśmy do opracowania i zrozumienia siatki geograficznej. Uczniowie na swych globusach indukcyjnych wykonywali ćwiczenia etapami: 
wyznaczali kierunki geograficzne, południki i równoleżniki,a powstałą siatkę geograficzną użyliśmy do zaznaczania punktów według podanych współrzędnych geograficznych oraz do ustalania czasu słonecznego na poszczególnych południkach. Na globusie indukcyjnym zakreśliliśmy strefy oświetlenia Ziemi, po wcześniejszym wyznaczeniu zwrotników i kół podbiegunowych.

31/10/2019

Klasy 1-3

   12.11.2019 (wtorek)
 
 Klasy 4-8

 13.11.2019 (środa)