Aktualności

bądź na bieżąco z informacjami z naszje szkoły

15/09/2019


Lekcja wychowania do życia w rodzinie 
w klasie 6a

Na lekcji wdżwr klasa 6a tworzyła "pajęczynę" wartości ważnych w wychowywaniu.Klasa 6a zdecydowała, że ważne jest, aby w rodzinie były: miłość, szacunek, pomoc, wspólne spędzanie czasu, zaufanie, kultura i wsparcie. Brawo. Byli tacy, co byli uwikłani w pajęczynie rękami i nogami.

04/09/2019Klasy 1-3
   10.09.2019 (wtorek)
  Klasy 4-8
 11.09.2019 (środa)


03/09/2019


Szanowni Państwo 

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.

02/09/2019Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 2 września 2019 roku uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. Wielu uczniów przybyło do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy.Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 (poniedziałek)


W okresie wakacji sekretariat jest 
 czynny od poniedziałku do piątku
 w godz: 8-15