Aktualności

bądź na bieżąco z informacjami z naszje szkoły

02/12/2021


Oto zdobyty dzięki Wam certyfikat potwierdzający udział 
w 28. Akcji Sprzątanie świata – Polska.

Liczymy również, że hasło tegorocznej Akcji, „Myślę, więc nie śmiecę!” pozostanie z nami na dłużej i będziemy je dalej wspólnie promować w naszych codziennych ekologicznych działaniach.

30/11/2021


EDUKACJA GLOBALNA - BIORÓŻNORODNOŚĆ - TERENY ZIELONE NOWEJ HUTY

Podczas zajęć z Panią Elżbietą Kłapą - Urbańską z Pracowni Animacji Ekologicznej O.K. im. C.K. Norwida klasa 5a zastanawiała się jakie jest znaczenie terenów zielonych dla bioróżnorodności w mieście na przykładzie naszej dzielnicy. W Nowej Hucie zieleń gra ogromną rolę. Składają się na nią m.in. : parki, łaki, fragnenty lasów i roślinność wzdłuż cieków wodnych (rzeki Dłubni i Wisły). Są miejsca podlegające ochronie, np. pomniki przyrody ożywionej, użytki ekologiczne dla przykładu najbliżej naszej szkoły leżące Łąki Nowohuckie, Staw przy ul. Kaczeńcowej. Mają miejsce również starania aby objąć ochroną również inne przestrzenie zieleni. Podczas lekcji zastanawialiśmy się jak nasze codzienne zachowanie może wpłynąć na ochronę fauny i flory naszej dzielnicy. Dla przykładu, spuszczanie psów ze smyczy na Łąkach Nowohuckich płoszy gnieżdżące się na ziemi ptaki. Zachęcamy do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z terenów zielonych.

25/11/2021


Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy podziękowania od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pracę i zaangażowanie naszych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu.

  • 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, ustanowione w 1937 r. w celu uczczenia odzyskania w 1918 r. przez Polskę niepodległości po okresie zaborów.
  • 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski objął władzę nad wojskiem, a parę dni potem, nawiązując do pozycji Tadeusza Kościuszki, został naczelnikiem państwa.
  • Po II wojnie światowej święto to nie było obchodzone, zostało zniesione przez władze komunistyczne – przywrócono je dopiero w 1989 r.

27/10/2021


W czwartek 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej – w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. Pierwszaki złożyły uroczyste słowa ślubowania w obecności v-ce Dyrektor Szkoły p. Doroty Staniszewskiej. Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli p. Stanisław Moryc – Radny p. Edward Porębski – Radny Miasta Krakowa, p. Joanna Kozińska – przedstawiciel Rady Rodziców, rodzice uczniów oraz nauczyciele. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali swój program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie gali dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście dokonali uroczystego pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz rogi obfitości od rodziców. To był wspaniały dzień dla wszystkich rodziców, dzieci oraz nauczycieli. Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i serdecznie witamy w gronie uczniów naszej szkoły.