Przewodniczący:  p. Marzena Polek

V-ce Przewodniczący: p. Dariusz Grochal

Skarbnik: p. Joanna Kozińska

Sekretarz: p. Joanna Kwiatkowska

Członek:  p. Katarzyna Dudek
Konto Rady Rodziców 

Bank PKO S.A

521240 4588 1111 0010 4787 3703


Adres mailowy: [email protected]