Przewodniczący: 

V-ce Przewodniczący: 

Skarbnik: 

Sekretarz: 

Członek: 

Członek: Konto Rady Rodziców 

Bank PKO S.A

521240 4588 1111 0010 4787 3703


Adres mailowy: [email protected]