Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2023/2024
Pani Iwona Sołtysik

Poniedziałek 8.00-14.30
Wtorek 8.00-14.00
        Środa 8.00-14.30 (biblioteka zamknięta dla uczniów)
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 8.00-13.00