Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2021/2022
Pani Iwona Sołtysik

Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 8.00-14.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 8.00-14.00